znak Edi Simčič - domov

Program razvoja podeželja RS 2014-2020 Naša kmetija je vključena v naslednje ukrepe v okviru Programa razvoja podeželja, iz katerih letno prejemamo sredstva za izvajanja le teh:

Ukrep 10

Naziv aktivnosti: Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila

Cilji: Zmanjšati vplive kmetovanja na okolje

Operacija: Vinogradništvo

Narava je tista energija, ki spodbuja in uči. Vinograde negujemo s posluhom za vse tvarine njenega bitja. Trudimo se ohranjati polno moč njenega ustvarjanja, zato v vseh vinogradih na našem posestvu izvajamo okolju prijazne kmetijske prakse. Ne uporabljamo insekticidov, za potrebe spremljanja škodljivih organizmov koristimo vabe, zagotavljamo pokritost tal v medvrstnem prostoru z negovano ledino, plevele pod trsi zatiramo mehansko. Skrbno načrtujemo izbor in zasaditev sort v določenem vinogradu, s čimer se prilagajamo tudi podnebnim spremembam.

Ukrep 13

Naziv aktivnosti: Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami

Cilji: Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).

Vinogradi ležijo na območju Goriških Brd, ki jih prištevamo med območja z naravnimi in drugimi posebnimi omejitvami za kmetovanje. Z obdelovanjem vinogradov in s spoštovanjem sonaravnih kmetijskih praks prispevamo k ohranjanju značilne briške kulturne krajine in trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.

 

Program razvoja podeželja RS 2014-2020 Vinska klet Edi Simčič je prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014-2020. Vključena je v naslednje podukrepe:

Podukrep 4.2
Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016

V Vinski kleti Edi Simčič želimo z novo naložbo tudi prostorsko doseči najvišja merila za ohranjanje in nadgradnjo kakovosti naših vin ter tako postati še konkurenčnejši na domačih in tujih trgih.

Ustvarjalnost in pestrost ponudbe sta v vinarski panogi odločilnega pomena. Pozitivno vplivata na konkurenčnost in omogočata obstanek tudi v težavnih obdobjih. Z obema se veča dohodek, ki ga lahko ponovno vložimo v razvoj svoje posesti. S projektom Ureditev vinske kleti in degustacijskega prostora v Vinski kleti Edi Simčič zaokrožujemo naložbe, ki smo si jih zastavili in izpeljali v minulih investicijskih ciklih.

Glavni cilj naložbe je vzpostavitev prostorskih zmožnosti za optimalno organizacijo tokov delovnih procesov. Ob že obstoječih proizvodnih prostorih na kmetiji novogradnja omogoča, da je vsaki stopnji v postopku proizvodnje in trženja vin določen sodobno urejen prostor. S podprto naložbo urejamo dodatno vinsko klet s prostorom za predelavo/proizvodnjo, predelom za stekleničenje, prostorom za skladiščenje donegovanih vin, predelom za vinifikacijo ter nadstrešnico za predelavo. Prostori za trženje vin obsegajo degustacijski prostor za večje skupine, degustacijski prostor za ciljno skupino posameznikov in vinskih poznavalcev, zunanji degustacijski prostor na terasah, manjši prostor za trženje namenjen odpremi za trg in večji prostor za trženje namenjen embaliranju, pakiranju, kratkotrajnemu skladiščenju pred odpravo na trg ter razstavni prostor. Tehnološko opremo posodabljamo z avtomatičnim monoblokom za pranje, sušenje, polaganje tulcev, zapiranje tulcev in etiketiranje steklenic, termo transfer tiskalnikom za etikete na kolutu, stožčastimi zaprtimi vinskimi kadmi iz izbranega hrastovega lesa evropskega porekla, večjimi okroglimi lesenimi hrastovimi sodi in manjšimi lesenimi sodi iz francoskega hrasta. Del naložbe je tudi notranja oprema degustacijskega prostora, ki je glede na stil vin iz naše vinske kleti projektirana za zahtevne kupce.

Pričakovani rezultati

Sodobno urejena vinska klet ponuja možnost še kvalitetnejše predelave in stekleničenja vin, večji skladiščni prostor je nujen pri daljšem staranju določenih vin, v postopku odprave pošiljk so procesi v samostojnem skladišču hitrejši. Glede na novo posajene vinograde v zadnjih letih predvidevamo tudi večje količine steklenic predvsem iz nove serije Hišna vina (z dvema proizvodoma in poosebljenimi etiketami), s katero nagovarjamo novo ciljno skupino. Z dvema vinoma se bo razširila tudi linija Kozana, ki potrebuje daljše staranje v steklenicah ter ustrezno tehnološko opremo.

Za vsakega vinarja je pomembno, da razume svojega kupca, velja pa tudi obratno. Najbolj neposreden način spoznavanja je povabilo na vinarjevo posestvo, kjer kupcu lahko predstavimo svoje vinograde, klet in vina. Bistvenega pomena so tudi odnosi z javnostmi in dogodki, ki jih ob teh priložnostih pripravimo doma. Prostori za trženje vin so tako važen del investicije. S posebno pozornostjo je naslovljen degustacijski prostor. Z arhitekturno zamislijo in slogom ureditve ustvarja eleganten ambient za pokušino naših vin in predstavitev naše filozofije. Ta je ob osebnem stiku s kupci posebnega pomena.

Sodobna tehnologija poleg kakovosti zagotavlja tudi znižanje proizvodnih stroškov. Sodi so namenjeni negovanju novih produktov linije Kozana, kjer bo vino najprej zorelo v manjših barrique sodčkih, nato pa pred stekleničenjem še v velikih sodih. Tudi linija Hišnih vin bo visoke kvalitete, zorenje vina bo potekalo v velikih lesenih sodih, kar bo ta vina uvrščalo na kakovostnejši nivo od večine hišnih vin, ki se trenutno pojavljajo na trgu.

V Vinski kleti Edi Simčič uresničujemo svojo vizijo in dosegamo zastavljene cilje z zagotavljanjem odličnosti svojih vin. Na tej poti pa je pomembna odločitev tudi vlaganje v sodobne proizvodne prostore in tehnologije.

- - -
Projekt finančno podprt s strani Evropske komisije.
Več o samem projektu na spletni strani PRP.